Pojam
Internet bankarstvo

Internet bankarstvo, ponekad zvan on-line bankarstvo, plod je PC bankarstva. Internet bankarstvo koristi Internet kao kanal distribucije po kojem se vrši bankarska aktivnosti, kao na primjer, prijenos sredstava, plaćanje računa, pregledavanje i provjera stanja računa, plaćaju se stambeni krediti, te npr. vrši kupnja financijskih instrumenata. Kod internet bankarstva klijent pristupa svojom računu iz preglednika/softvera kroz koji se pokreće Internet bankarstvo program koji se nalazi na serveru banke, a ne na klijentovom računalu.
Da bi korisnik pristupio korištenju e-bankarstva on treba ugovoriti uslugu sa bankom. Banka naplaćuje naknade za otvaranje računa te klijentu daje na korištenje Token uređaj. Pomoću Tokena, koji ima svoj PIN, korisnik pristupa stranicama banke, te ima mogućnost obavljanja novčanih transakcija kao što su npr. plaćanje računa. Kod većine takvih transakcija trošak obrade je puno niži nego u poslovnici. Većina banaka, preko e-bankarstva, nude i usluge ugovaranja štednje, kupnju udijela u investicijskim korisnicima i slično.
Također postoje i 100% Internet banke (npr. Telebank, Banknet..)koje taj svoj software koriste kao jedini kanal distribucije prema korisnicima.
Broj banaka koje nude Internet bankarstvo je stalno u porastu tako da do danas skoro sve HR banke nude ovaj vid usluge, čija popularnost kod stanovništva stalno raste.

BankaInternet bankarstvo za građane
E-banking

ZABA - Zagrebačka banka e-zaba
PBZ - Privredna banka Zagreb pbz365
Erste - Erste & Steiermarkische Bank netbanking
RBA - Raiffeisen Bank Austria iDirekt
Addiko banka Addiko Ebank 
OTP banka OTPdirekt,  eLement@
Sberbank Sberbank@home
POBA - Podravska banka POBAklik
KABA - Karlovačka banka e-Kaba
HPB - Hrvatska Poštanska Banka HPB ebanka Internet bankarstvo
Banka Kovanica Konet