Adresa: Magazinska 69, 10.000 Zagreb Telefon: 072626262;
Email: info@rba.hr Fax:

RBA je prva strana banka koja je počela, sredinom 90tih, operacije u Hrvatskoj. Raiffeisen Bank Austria donijela je nove standarde u Hrvatsko bankarstvo, a sama RBA ostvarila je visoke stope rasta koje su joj donijele četvrtu poziciju po aktivi. Najpoznatiji proizvodi banke su Flexi tekući računi, Osigurane kombinirke te Flexi stambeni krediti. RBA je banka univerzalnog tipa sa paletom koja ide od korporativnih proizvoda, stanovništva itd.

Vodeći broj banke 2484008
SWIFT-BIC: RZBH HR 2X

RBA pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >38 miljardi kuna
Tržišni udio: 10%
Broj poslovnica: >70
Broj bankomata: >400

Povezana poduzeća:
Raiffeisen Leasing - društvo za leasing
Raiffeisen factoring - društvo za otkup potraživanja
Raiffeisen Invest - društvo za upravljanje fondovima
Raiffeisen Mirovinska društva - društva za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Raiffeisen Consulting i Raiffeisen upravljanje nekretninama