Adresa: Petra Preradovića 29, 42.000 Varaždin Telefon: 042403403;
Email: kovanica@kovanica.hr Fax:

Banka Kovanica spada u kategoriju manjih banaka u većinskom vlasništvu Cassa di Risparmio si San Marino. Kovanica je proizašla iz Štedionice Kovanica. Kovanica je banka univerzalnog tipa.

Vodeći broj banke 4133006
SWIFT-BIC: SKOV HR 22

Kovanica banka pozicija na tržištu (kraj 2009):
Aktiva: >1 miljardi kuna
Tržišni udio banke : oko 0,3%
Broj poslovnica: >20
Broj bankomata: 11 vlastitih