Kreditne kontrole

administrativni instrumenti kojima se kontrolira ponuda i potražnja kredita. Najčešći oblici: kvantitativno ograničavanje kredita banaka, ograničavanje kamatnih stopa, prohibitivni porezi na kamatne stope, zabrana odobravanja nekih vrsta kredita i tzv. selektivni kreditni programi. Ako nema kreditnih kontrola, kamatna stopa je osnovni faktor alokacije kredita, međutim, ako k. k. postoje, alokacija kredita ponajprije ovisi o administrativnim regulacijama. U suvremenim financijskim sustavima, osobito u SAD i u Velikoj Britaniji, k. k. ne postoje. Ukinute su tijekom 80-ih godina jer se pokazalo da imaju negativne efekte na bankovno poslovanje i tržišta kapitala, te smanjuju efikasnost cjelokupnoga gospodarstva. Stopa rasta bankovnih kredita i udjel dugova u društvenom proizvodu porasli su nakon njihova ukidanja. U hrvatskom bankovnom sustavu postoji duga tradicija primjene kreditnih kontrola.

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije
 3. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž