Pojam
Kreditne kontrole

administrativni instrumenti kojima se kontrolira ponuda i potražnja kredita. Najčešći oblici: kvantitativno ograničavanje kredita banaka, ograničavanje kamatnih stopa, prohibitivni porezi na kamatne stope, zabrana odobravanja nekih vrsta kredita i tzv. selektivni kreditni programi. Ako nema kreditnih kontrola, kamatna stopa je osnovni faktor alokacije kredita, međutim, ako k. k. postoje, alokacija kredita ponajprije ovisi o administrativnim regulacijama. U suvremenim financijskim sustavima, osobito u SAD i u Velikoj Britaniji, k. k. ne postoje. Ukinute su tijekom 80-ih godina jer se pokazalo da imaju negativne efekte na bankovno poslovanje i tržišta kapitala, te smanjuju efikasnost cjelokupnoga gospodarstva. Stopa rasta bankovnih kredita i udjel dugova u društvenom proizvodu porasli su nakon njihova ukidanja. U hrvatskom bankovnom sustavu postoji duga tradicija primjene kreditnih kontrola.

Baletić, Ekonomski leksikon