Pojam
Gotovinska dokaznica

Dokument koji može biti zamijenjen za gotovinu kao dokaz izvršene isplate ili kao zalog da će njezin imalac ili, uobičajenije, treća strana izvršiti uplatu. Sama po sebi, dokaznica se ne može prodati ili se može prodati nakon što je prikupljen stanovit broj dokaznica odnosno nakon proteka određenog vremena. U nekim slučajevima dokaznica kao opcija imaoca može biti zamijenjena za dobra i usluge, a ne za novac, ali ako je tako, riječ je o dokaznici za dobra i usluge, a ne o novčanoj dokaznici. Zakonodavstvom usmjerenim na sprječavanje zakonitog izbjegavanja plaćanja poreza (avoidance) može biti određeno plaćanje poreza na takve dokaznice, naročito ako se procijeni da su one usmjerene na pokušaj izbjegavanja poreza.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi
Vezane grupe