Pojam
Neutralni bankarski poslovi

Noslovi u kojima banka nastupa kao komisionar, vršeći usluge za račun svojih komitenata. Neutralni poslovi nazivaju se i indiferentni, posrednički ili uslužni poslovi.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Vezane grupe