Pojam
Nalog za isplatu

Nalog blagajni da se izvrši određena isplata. Sastavlja se na temelju urednih dokumenata kojima se opravdava isplata, a potpisuju ga odgovorne osobe (direktor, financijski direktor i eventualno druge ovlaštene osobe). Ispostavlja se na posebnoj tiskanici, a služi kao nalog blagajniku da isplati određenu sumu novca. Blagajnik na temelju naloga za isplatu ispostavlja posebni blagajnički dokumenat „Isplatnicu", koju potpisuju blagajnik i primalac novčanog iznosa.

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija