Depozit

Depozit ima više značenja, ali se pretežito koristi kao istoznačnica novčanih depozita. Novčani depoziti su sredstva komitenata, najčešče stanovništva, koja su oročena ili po viđenju, a na koje komitent zarađuje kamatu koja je definirana kamatnom stopom. Kod oročenih depozita komitent se obvezuje "držati" sredstva kod banke na duže vrijeme, često 3, 6 ili 12 mjeseci, te time stječe pravo na višu kamatu. U slučaju opoziva sredstava prije roka, banka komitentu isplačuje nižu kamatnu stopu od definirane. Kod depozita po viđenju komitent ima pravo, bilo kada, po prvom pozivu, zatražiti povrat sredstava, ali je kamata koju zarađuje ovakvim štednjom puno niža. Također banke nude mogućnost i rentne štednje ili depozite sa  višekratnim uplatama, gdje se kamata isplaćuje kroz razdoblje štednje te depozite uz višekratne uplate gdje komitent tokom određenog razdoblja, npr. mjesečno, uplaćuje predefinirani iznos sredstava, koje ima pravo povući na kraju predefiniranog, najčešče 2-4 godine, roka štednje.
Banka depozit vidi kao jeftini izvor sredstava, koji oplođuje plasiranjem kroz kredite s time da krediti ,u pravilu, uvijek imaju višu kamatnu stopu nego depoziti.

U širem smislu, depozit se može smatrati i kao osiguranje za isporuku dobara. Na primjer kod stjecanja nove nekretnine, u pravilu je potrebno dati depozit ili tzv. kapara ili polog kako bi developer nekretnine rezervirao udio za kupca.

Kretanje štednih depozita u HR

HRK, milijuni, kraj godine 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 IX 2009
 1. Štedni depoziti        215           498        1.116        1.371          2.007          2.528          2.494          3.086          2.770          2.499   
   1.1. Lokalna država  -   -   -           92             118               14                 3                 2                 0                 0   
   1.2. Trgovačka društva  -   -   -           92               88             191             102             155             109             139   
   1.3. Stanovništvo        215           498        1.116        1.167          1.712          2.289          2.388          2.929          2.658          2.349   
   1.4. Ostale bankarske institucije  -   -   -             3               21     -   -   -   -               5   
   1.5. Nebankarske financijske institucije  -   -   -           18               67               34                 1     -               4                 5   
 2. Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom     1.251        1.660        4.483        4.026          8.206        15.843        25.498        50.559        47.300        40.591   
   2.1. Lokalna država          42             81           103           176             341             552             509             550             726          1.210   
   2.2. Trgovačka društva        680           830        1.785        1.417          3.618          7.165          8.222        18.415        16.268        13.819   
   2.3. Stanovništvo        408           547        1.962        1.532          2.554          6.194        13.255        20.479        22.722        17.078   
   2.4. Ostale bankarske institucije            5     -   -           34               25             129             932          6.387          2.563          3.236   
   2.5. Nebankarske financijske institucije        116           202           634           868          1.668          1.802          2.580          4.729          5.021          5.248   
 Ukupno (1+2)     1.466        2.158        5.599        5.398        10.213        18.371        27.992        53.645        50.070        43.090   


 

HNB

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž