Pojam
Depozit

Depozit ima više značenja, ali se pretežito koristi kao istoznačnica novčanih depozita. Novčani depoziti su sredstva komitenata, najčešče stanovništva, koja su oročena ili po viđenju, a na koje komitent zarađuje kamatu koja je definirana kamatnom stopom. Kod oročenih depozita komitent se obvezuje "držati" sredstva kod banke na duže vrijeme, često 3, 6 ili 12 mjeseci, te time stječe pravo na višu kamatu. U slučaju opoziva sredstava prije roka, banka komitentu isplačuje nižu kamatnu stopu od definirane. Kod depozita po viđenju komitent ima pravo, bilo kada, po prvom pozivu, zatražiti povrat sredstava, ali je kamata koju zarađuje ovakvim štednjom puno niža. Također banke nude mogućnost i rentne štednje ili depozite sa  višekratnim uplatama, gdje se kamata isplaćuje kroz razdoblje štednje te depozite uz višekratne uplate gdje komitent tokom određenog razdoblja, npr. mjesečno, uplaćuje predefinirani iznos sredstava, koje ima pravo povući na kraju predefiniranog, najčešče 2-4 godine, roka štednje.
Banka depozit vidi kao jeftini izvor sredstava, koji oplođuje plasiranjem kroz kredite s time da krediti, u pravilu, uvijek imaju višu kamatnu stopu nego depoziti.

U širem smislu, depozit se može smatrati i kao osiguranje za isporuku dobara. Na primjer kod stjecanja nove nekretnine, u pravilu je potrebno dati depozit ili tzv. kapara ili polog kako bi developer nekretnine rezervirao udio za kupca.

Moj Bankar