Pronađi najpovoljniji depozit i štednju

Osiguranje položeni/oročeni depoziti i štednja

Depoziti položeni u bankama u Republici Hrvatskoj osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Iznos osiguranja - do protuvrijednosti 100.000 EUR po osobi–deponentu.

Sustav osiguranja uključuje depozite:

  • fizičkih osoba
  • malih poduzetnika
  • neprofitnih institucija

Sustav osiguranja uključuje depozite domaćih i stranih deponenata.

Vrste osiguranih depozita:

  • depoziti po poslovnim odnosno žiro i tekućim računima
  • depoziti na deviznim računima
  • štedni depoziti po viđenju
  • oročeni depoziti devizni ili kunski

Pravo na obeštećenje stječe se nastupom osiguranog slučaja.
Isplata obeštećenja je u domaćoj valuti.