Pronađi najpovoljniji depozit i štednju

Osiguranje položeni/oročeni depoziti i štednja

Štednja koja je položena u bankama u Republici Hrvatskoj osigurana je kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Iznos osiguranja - do 100.000,00 eura po osobi–deponentu ili štediši.

Sustav osiguranja uključuje depozite:

  • fizičkih osoba
  • malih poduzetnika
  • neprofitnih institucija

Sustav osiguranja uključuje depozite domaćih i stranih deponenata.

Vrste osiguranih depozita:

  • depoziti po poslovnim odnosno žiro i tekućim računima
  • depoziti na deviznim računima
  • štednja tj. štedni depoziti po viđenju
  • oročena kunska i devizna štednja

Pravo na obeštećenje stječe se nastupom osiguranog slučaja te isplata obeštećenja je u domaćoj valuti.