Loading...

Često postavljena pitanja

Koji su uvijeti za podići kredit za kupnju zemljišta?

Kod bankarskih proizvoda stambenih kredita za kupnju i/ili komunalno uređenje građevinskog zemljišta svaka od hrvatskih banka internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost. Banke zadržavaju diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvjeti za kreditnu sposobnost  kod stambenih kredita:

 • Osobe s redovitim mjesečnim primanjima
 • Urednost u otplati postojećih obveza
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj. iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, izračun sukladno ovršnom zakonu
 • Jamci ili sudužnici mogu povećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja korisnika kredita ne smiju biti manja od anuiteta bez obzira na jamca/sudužnika.
 • U kredit se najčešće supružnici uključuju kao sudužnici

Koji je postupak za dobiti kredit?

Kod kredita za  kupovinu  i/ii komunalno uređenje  građevinskog zemljišta, postupak odobravanja stambenog kredita je mukotrpan i dug. Zato su tu stručnjaci s portala moj-bankar.hr kako bi vam potpuno besplatno olakšali sljedeće korake:

 1. Podnošenje zahtjeva za kredit: Zahtjev za kredit klijent podnosi u poslovnici Banke ili putem ovlaštenog kreditnog posrednika. Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita.Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti zemljišta koja se daje u zalog ili procjenu zamjenske nekretnine koja se stavlja pod zalog.   Procjenu zemljišta klijent može dogovoriti i u Banci te tada procjenu obavljaju procjenitelji partneri Banke, međutim ako već imate procjenu ovlaštenog procjenitelja ona će biti priznata uz eventualnu reviziju.  Sam omjer procijenjene vrijednosti zemljišta (ili zamjenske nekretnine) i visine traženog kredita nije isti u svim bankama, često ovisi i o samoj lokaciji nekretnine, a kreće od 80 % i do 100 % procijenjene vrijednosti zemljišta ili zamjenske nekretnine. Pri podnošenju zahtjeva za kredit za kupnju i/ili uređenje građevinskog zemljišta potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje da je zemljište u zoni gradnje. 
 2. Obrada kreditnog zahtjeva: Nakon prikupljene dokumentacije Banka pristupa obradi kreditnog zahtjeva. Tijekom obrade zahtjeva Banka može upotrijebiti podatke o klijentu s kojima sama raspolaže i podatke koje je dao klijent. Ako Banka ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti ili utvrditi prihvatljivost instrumenata osiguranja temeljem dostavljene dokumentacije, može tražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju. Ako klijent ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebnu za procjenu i odobrenje kredita Banka će odbiti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditu. Nakon obrade kreditnog zahtjeva Banka donosi odluku o odobrenju ili odbijanju kredita. Ako Banka donese negativnu odluku u najkraćem roku obavještava klijenta o negativnoj odluci.
 3. Izrada ugovorne dokumentacije: Nakon odobrenja kredita Banka o tome obavještava klijenta te priprema ugovornu dokumentaciju (ugovor o kreditu, suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica i dr.). Ako su dogovoreni dodatni instrumenti osiguranja (npr. police i sl.), isti se prikupljaju prije izrade ugovorne dokumentacije.
 4. Zaključivanje ugovora o kreditu: Ugovor o kreditu se ovjerava/solemnizira kod javnog bilježnika zajedno sa zadužnicom i suglasnost o zapljeni primanja uz nazočnost založnog dužnika, te eventualnih sudužnika i jamaca.
 5. Zasnivanje založnog prava na zemljištu (ako se radi o kreditu uz zasnivanje založnog prava): Prijedlog za uknjižbu založnog prava u korist Banke, zajedno s primjerkom solemniziranog ugovora o kreditu klijent dostavlja nadležnom općinskom sudu, zemljišno-knjižnom odjelu radi uknjižbe založnog prava; po uknjižbi založnog prava, a prije isplate kredita potrebno je dostaviti Banci izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim zalogom u korist Banke te Rješenje kojim se dozvoljava upis zaloga u korist Banke.
 6. Korištenje kredita: Nakon što klijent dostavi ovjerene/solemnizirane primjerke ugovora o kreditu te dostavi sve instrumente osiguranja kredita Banka na temelju dokumentacije za korištenje kredita izrađuje nalog za korištenje kredita koji klijent potpisuje te se pristupa isplati kredita. Kredit se isplaćuje na račun prodavatelja zemljišta sukladno kupoprodajnom ugovoru ili temeljem odgovarajuće  dokumentacije (za komunalno uređenje građevinskog zemljišta). Klijent može ugovoriti s Bankom trajni nalog ili nalog za plaćanje kojim klijent ovlašćuje Banku da mjesečne obroke po kreditu naplaćuje s njegovih transakcijskih računa u Banci.

Koji su instrumenti osiguranja za kredit za kupnju građevinskog zemljišta?

Stambeni krediti nalaze se u ponudi gotovo svake banke u HR, s više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu. Uobičajeno je da se na zemljištu koje je predmet kupnje upiše hipoteka (založno pravo),  a prema potrebi banka može zatražiti i dodatne instrumente osiguranja. Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod proizvoda stambeni kredit jesu:

 • Zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće
 • Jamac ili sudužnik
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom na zemljištu koje je predmet kupnje)
 • Polica osiguranja života ili Polica osiguranja korisnika kredita od nezgode
 • Polica osiguranja nekretnina od osnovnih rizika, vinkulirana u korist banke
 • Depozit (kod nekih kredita moguće je kredit uvećati za iznos depozita)
Mogli ste nas vidjeti u medijima
hrt
24sata
nova
rtl
vecernjilist
jutarnjilist
poslovnidnevnik
novilist

Uspoređujemo proizvode ovih institucija

Banke

ZABA-Zagrebacka-banka
HPB Hrvatska Postanska Banka
sberbank
Podravska banka
banka kovanica
Erste
Croatia Banka
RBA Raiffeisen bank
addiko_bank
pbz-privredna-banka-zagreb
OTP banka
Imex banka

Zašto moj bankar?

Besplatno korištenje
Jednostavna prijava za proizvod
Ponuda vodećih financijskih institucija
Brzo i sigurno