Loading...

Često postavljena pitanja

Što je dodatno zdravsteveno osiguranje?

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućuje korisnicima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u vrhunskim zdravstvenim ustanovama bez uputnica i lista čekanja. Ovisno o paketu, osiguravatelji nude besplatne specijalističke preglede, manje ili veće operativne zahvate kao i bolnički smještaj. Neki osiguravatelji nude i inovativne usluge poput DNA testiranja za rizike od kroničnih bolesti. Prije ugovaranja police korisnik tipično mora proći neku vrstu zdravstvenog testiranja čiji rezultati mogu utjecati na visinu premije. Na visinu premije utječe i opseg pokrivenih usluga kao i osiguranikova dob.

Mogu li dodatno osiguranje ugovoriti u HZZOu?

Dodatno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti isključivo kod osiguravajućih društava, a sama cijela police dodatnog osiguranja varira ovisno o broju usluga koje korisnik želi  uključiti u policu. 

Što dobivam sa dodatnim zdravstvenim osiguranjem?

Ugovaranjem dodatnog osiguranja korisnici i ostvaruju pravo na korištenje usluga dijagnostičke obrade, specijalističkih pretraga i obavljanje laboratorijskih pretragai samim time zbjegavaju duge liste čekanja i nisu im potrebne uputnice za obavljanje pretraga.

Tko ima pravo na dodatno zdravstveno osiguranje?

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućuje korisnicima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u privatnim klinikama bez uputnica i lista čekanja. Za razliku od obveznog zdravstvenog osiguranja na koje ima pravo velika većina građana i dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje je besplatno za određene skupine, dodatno zdravstveno osiguranje nije ni obvezno ni besplatno. Umjesto toga, građani sa statusom osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja mogu kupiti bilo koju od polica dodatnog zdravstvenog osiguranja ponuđenih na tržištu. Osiguravatelji nude razne pakete koji uključuju besplatne specijalističke preglede, manje ili veće operativne zahvate kao i bolnički smještaj. Neki osiguravatelji nude čak i inovativne usluge poput DNA testiranja za rizike od kroničnih bolesti.

Mogli ste nas vidjeti u medijima
hrt
24sata
nova
rtl
vecernjilist
jutarnjilist
poslovnidnevnik
novilist

Uspoređujemo proizvode ovih institucija

Osiguravajuće kuće

Wüstenrot
generali osiguranje logo
Triglav osiguranje
Sava osiguranje
croatia_osiguranje_crosig
grawe osiguranje
As osiguranje
Uniqa osiguranje
allianz_osiguranje
Euroherc osiguranje
izvor osiguranje
Agram life

Zašto moj bankar?

Besplatno korištenje
Jednostavna prijava za proizvod
Ponuda vodećih financijskih institucija
Brzo i sigurno