Pretraga osiguranja


Kratak opis

Osiguranje automobila od automobilske odgovornosti je obavezno i zakonom propisano.

Svaki automobil mora imati obavezno auto osiguranje i to osiguranje od automobilske odgovornosti. Policu obaveznog osiguranja možete ugovoriti u osiguravajućoj kući.

Tom policom osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete koje se dogode vašim automobilom u zemlji i inozemstvu.

Koliko ćete platiti policu tog osiguranja ovisi o tehničkoj karakteristici vozila i samom klijentu. Međutim, na taj iznos utječe i stečeni bonus, ako niste u prethodnoj godini imali štetu. Dogodi li se da prodate automobil i kupite novi, stečeni bonus vam se priznaje za novi automobil. Također, ako ste kupili automobil i priložite potvrdu o godinama bez štete uzet će se u obzir pri izračunu bonusa. Uz osnovno osiguranje od automobilske odgovornosti za svoj automobil možete uzeti I jednu od polica dodatnog osiguranja što ovisi o vašim potrebama i mogućnostima. 

Ukoliko vam je bonus manji od 30%, kod nas startate s 30% bonusa, a zatim dobivate po 5% svake godine, sve do maksimalnih 50% bonusa ako u prethodnoj godini niste imali štetu.

Uz osnovno osiguranje od automobilske odgovornosti za svoj automobil možete uzeti I jednu od polica dodatnog osiguranja što ovisi o vašim potrebama i mogućnostima. 

Uspoređujemo AO ponude za 10 osiguravajućih kuća. Jamčimo Vam da ćete ugovoriti najpovoljnije auto osiguranje na hrvatskom tržištu. Usporedi i odaberi!