Loading...

Često postavljena pitanja

Koji su uvijeti za kredit za dogradnju ili rekonstrukciju kuće?

Kod bankarskih proizvoda stambenih kredita za dogradnju/dovršenje/rekonstrukciju kuće ili druge nekretnine svaka od hrvatskih banka internim aktima propisuju zahtijevanu kreditnu sposobnost. Banke zadržavaju diskrecijsko pravo ne odobravanja kredita. Uobičajeni uvjeti za kreditnu sposobnost  kod stambenih kredita:

 • Osobe s redovitim mjesečnim primanjima
 • Urednost u otplati postojećih obveza
 • Iznos kredita koji se može podići određen je potencijalnim anuitetom tj. iznosom neopterećenih mjesečnih primanja, izračun sukladno ovršnom zakonu
 • Jamci ili sudužnici mogu povećati kreditnu sposobnost tražitelja kredita. Primanja korisnika kredita ne smiju biti manja od anuiteta bez obzira na jamca/sudužnika.
 • U kredit se najčešće supružnici uključuju kao sudužnici

Koji je postupak za kredit za dogradnju ili rekonstrukciju nekretnine?

Kod dogradnje/dovršenja/rekonstrukcije nekretnine, postupak odobravanja stambenog kredita je kompliciran, nejasan i dug ponajviše zbog dokumentacije o nekretnini. Zato su tu stručnjaci s portala moj-bankar.hr kako bi vam potpuno besplatno olakšali sljedeće korake:

 1. Podnošenje zahtjeva za kredit: Zahtjev za kredit klijent podnosi u poslovnici Banke ili putem ovlaštenog kreditnog posrednika. Ako idete sami u banku, ne mozete biti sigurni da ste odabrali najpovoljniji kredit. Uz zahtjev za kredit klijent prilaže i traženu dokumentaciju koja je potrebna za procjenu kreditne sposobnosti i dokazivanje namjene kredita(projekt i/ili troškovnik)  Za kredite sa zalogom na nekretnini potrebno je priložiti i procjenu vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog.  Procjenu nekretnine klijent može dogovoriti i u Banci te tada procjenu obavljaju procjenitelji partneri Banke, međutim ako već imate procjenu ovlaštenog procjenitelja ona će biti priznata uz eventualnu reviziju.  Sam omjer procijenjene vrijednosti nekretnine i visine traženog kredita nije isti u svim bankama, često ovisi i o samoj lokaciji nekretnine, a kreće od 80 % i do 100 % procijenjene vrijednosti nekretnine. 
 2. Obrada kreditnog zahtjeva: Nakon prikupljene dokumentacije Banka pristupa obradi kreditnog zahtjeva. Tijekom obrade zahtjeva Banka može upotrijebiti podatke o klijentu s kojima sama raspolaže i podatke koje je dao klijent. Ako Banka ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti ili utvrditi prihvatljivost instrumenata osiguranja temeljem dostavljene dokumentacije, može tražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju. Ako klijent ne želi pružiti informacije ili dokumentaciju potrebnu za procjenu i odobrenje kredita Banka će odbiti zahtjev za sklapanje ugovora o kreditu. Nakon obrade kreditnog zahtjeva Banka donosi odluku o odobrenju ili odbijanju kredita. Ako Banka donese negativnu odluku u najkraćem roku obavještava klijenta o istoj.
 3. Izrada ugovorne dokumentacije: Nakon odobrenja kredita Banka o tome obavještava klijenta te priprema ugovornu dokumentaciju (ugovor o kreditu, suglasnost o zapljeni primanja, zadužnica i dr.). Ako su dogovoreni dodatni instrumenti osiguranja (npr. police i sl.), isti se prikupljaju prije izrade ugovorne dokumentacije.
 4. Zaključivanje ugovora o kreditu: Ugovor o kreditu se ovjerava/solemnizira kod javnog bilježnika u tri istovjetna primjerka  od kojih jedan primjerak ostaje korisniku kredita, jedan primjerak ugovora za banku te jedan zemljišno-knjižnom odjelu zajedno sa zadužnicom i suglasnost o zapljeni primanja uz nazočnost založnog dužnika, te eventualnih sudužnika i jamaca.
 5. Zasnivanje založnog prava na nekretnini (ako se radi o kreditu uz zasnivanje založnog prava): Prijedlog za uknjižbu založnog prava u korist Banke, zajedno s primjerkom solemniziranog ugovora o kreditu klijent dostavlja nadležnom općinskom sudu, zemljišno-knjižnom odjelu radi uknjižbe založnog prava; po uknjižbi založnog prava, a prije isplate kredita potrebno je dostaviti Banci izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim zalogom u korist Banke te Rješenje kojim se dozvoljava upis zaloga u korist Banke.
 6. Način korištenje kredita: Nakon što klijent dostavi ovjerene/solemnizirane primjerke ugovora o kreditu Banka na temelju dokumentacije izrađuje nalog za korištenje odnosno plasman kredita. Nalog za plasman/isplatu kredita mora biti potpisan od strane klijenta te se sama isplata kredita odvija sukladno Odluci Banke.  Sama isplata kredita razlikuje se od banke do banke i uvelike ovisi radi li se o kreditu uz zasnivanje založnog prava ili o kreditu bez zasnivanja založnog prava na nekretnini, te da li klijent ima dokumentaciju za cijeli iznos koji je potrebno plasirati dio ili će dokumentaciju (račune, predračune) dostavljati periodično. Ako klijent namjerava graditi nekretninu u tranšama i sama isplata kredita će biti u tranšama (više isplata u određenom vremenskom roku do maksimalno godinu dana).  Ako klijent posjeduje sve račune odmah isplata se vrši na sljedeći način: kod kredita sa založnim pravom na nekretnini najčešće je moguće koristiti sredstva  većim dijelom isplatom  na račun klijenta, a manjim dijelom na na račun izvoditelja radova ili plaćanjem na osnovu izdanih računa( sredstva se pravdaju odgovarajućom dokumentacijom, a omjer sredstava ovisi o Odluci Banke). Kod kredita bez založnog prava na nekretnini maksimalan iznos isplate koji se vrši klijentu na račun manji je nego u slučajevima kada postoji zalog na nekretnini.  Klijent može ugovoriti s Bankom trajni nalog ili nalog za plaćanje kojim klijent ovlašćuje Banku da mjesečne obroke po kreditu naplaćuje s njegovih transakcijskih računa u Banci.

Kako se banka osigurava da ću vratiti kredit za dogradnju ili rekonstrukciju?

Stambeni krediti za dogradnju/dovršenje/rekonstrukciju nalaze se u ponudi gotovo svake banke u HR, s više modela i tipova osiguranja. Instrumenti osiguranja kredita ponajprije ovise o iznosu, kreditnoj sposobnosti  te odabranom modelu. Za veće iznose upisuje se zalog na nekretnini koja se kreditira i/ili na zamjenskoj nekretnini (ukoliko postojeća nekretnina nije procjenjena na dovoljno visok iznos može se ponuditi i/ili druga nekretnina).  Neki od uobičajenih instrumenata osiguranja kod proizvoda stambeni kredit jesu:

 • Zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće
 • Jamac ili sudužnik
 • Hipoteka na nekretninama (uglavnom na nekretninama koje su predmet rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje)
 • Polica osiguranja života ili Polica osiguranja korisnika kredita od nezgode
 • Polica osiguranja nekretnina od osnovnih rizika, vinkulirana u korist banke

Želite li znati definiciju stambenih  kredita pogledajte u naše kazalo ovdje.

 

 

Mogli ste nas vidjeti u medijima
hrt
24sata
nova
rtl
vecernjilist
jutarnjilist
poslovnidnevnik
novilist

Uspoređujemo proizvode ovih institucija

Banke

ZABA-Zagrebacka-banka
HPB Hrvatska Postanska Banka
sberbank
Podravska banka
banka kovanica
Erste
Croatia Banka
RBA Raiffeisen bank
addiko_bank
pbz-privredna-banka-zagreb
OTP banka
Imex banka

Zašto moj bankar?

Besplatno korištenje
Jednostavna prijava za proizvod
Ponuda vodećih financijskih institucija
Brzo i sigurno