Pretraga osiguranja


Kratak opis

Za putno zdravstveno osiguranje odlučuju se sve više oni koji odlaze na put, bez obzira radi li se o  privatnom ili poslovno putovanju. No, kolika će biti cijena za putno zdravstveno osiguranje ovisi o polici koju uzimate.

 Naime, svaka osiguravajuća kuća u svojoj ponudi nudi nekoliko opcija putnog zdravstvenog osiguranja.