Pojam
Analitička evidencija

Analticika evidencija je dio računovodstva (knjigovodstva) orijentiran na obuhvat raščlanjenih podataka o stanju i kretanju pojedinih vrsta imovine, obveza i glavnice te prihoda, rashoda i poslovnog rezultata. Mora biti usklađena sa sintetičkom evidencijom tj. sa glavnom knjigom. Ponekad se još naziva i analitičkim knjigovodstvom ili pomoćnim knjigama. U poduzećima najčešće postoji a. e. sirovina i materijala (materijalno knjigovodstvo), plaća, kupaca i dobavljača (salda -konti), dugotrajne imovine, robe i si. Osini vrijednosnih podataka, često obuhvaća i količinske podatke.

Baletić, Ekonomski leksikon