Pojam
Alokacijska funkcija

u financijama se pod tim pojmom razumijeva primarna funkcija javnih financija koja se sastoji u utvrđivanju visine sredstava za zadovoljavanje javnih potreba, utvrđivanju strukture tih potreba i rasporeda tereta zadovoljavanja društvenih potreba na pojedinačne subjekte. U ekonomskoj teoriji pod tim se pojmom razumijevaju mehanizmi tržišta ili plana pomoću kojih se raspoređuju resursi za zadovoljavanje različitih proizvodnih, društvenih i potrošačkih potreba

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezani pojmovi