Alokacijska funkcija

u financijama se pod tim pojmom razumijeva primarna funkcija javnih financija koja se sastoji u utvrđivanju visine sredstava za zadovoljavanje javnih potreba, utvrđivanju strukture tih potreba i rasporeda tereta zadovoljavanja društvenih potreba na pojedinačne subjekte. U ekonomskoj teoriji pod tim se pojmom razumijevaju mehanizmi tržišta ili plana pomoću kojih se raspoređuju resursi za zadovoljavanje različitih proizvodnih, društvenih i potrošačkih potreba

Baletić, Ekonomski leksikon

Vezani pojmovi

 1. Alokacija troškova

Vezane grupe

 1. Financije
 2. Računovodstvo

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž