Pojam
Makroekonomija

Makroekonomija je područje ekonomije koja proučava ponašanje privrede kao cjeline. Makroekonomija proučava gospodarstvo na razini fenomena kao što su promjene u nezaposlenosti, nacionalnom dohodaku, bruto domaćem proizvodu (BDP), rastu privrede, razini cijena (inflacije) i ostalim pokazateljima.

Vezane grupe