Pojam
Anticipativna aktiva

pozicije (stanja) u knjigovodstvu i u bilanci poduzeća te drugih pravnih osoba, iskazuju se u aktivi prije stvarnog povećanja ekonomskih koristi u obliku priljeva novca i ekvivalenata novca. To su npr.: iznosi potraživanja za kamate obračunate do kraja razdoblja čija naplata dospijeva nakon isteka obračunskog razdoblja; iznosi potraživanja za subvencije na osnovi izvoza do kraja razdoblja za koje jc pravo naplate uvjetovano naplatom potraživanja za izvezene proizvode, robu i usluge koje će uslijediti nakon obavljenog izvoza; kod građevinskih i uslužnih poduzeća, iznosi obračunatih potraživanja za radove obavljene do kraja razdoblja kada je ugovoren obračun po dovršenju posla koje će uslijediti u narednom razdoblju, odnosno godini.

Baletić, Ekonomski leksikon