Terminski depozit

Sporazum između dviju strana prema kojem će jedna platiti, a druga primiti kamatu (interest) prema sporazumno utvrđenoj stopi na depozit koji jedna strana treba položiti drugoj na neki unaprijed određeni budući dan. Takav je depozit različit od terminskog sporazuma o kamatnoj stopi (forward rate agreement) utoliko što se pri prethodnom terminskom ugovoru o depozitu depozit stvarno polaže.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Banke
 2. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž