Pojam
Put opcija

Put option predstavlja pravo prodaje vezane imovine odnosno vrijednosnih papira po zajamčenoj izvršnoj cijeni kroz cjelokupno vrijeme njezina važenja, odnosno na dan njezina dospijeća. Zbog toga bi se ova opcija mogla nazvati i prodajnom opcijom.
Pravo prodaje vezane imovine (vrijednosnih papira) stječe kupac put opcije u zamjenu za premiju koju plaća prodavaču. Ne radi se o obligaciji jer će vlasnik opcije iskoristiti svoje pravo prodaje u slučaju ako cijena vezane imovine padne ispod izvršne cijene u put opciji. Na taj će način kupac opcije ostvariti određeni kapitalni dobitak od prodaje vezane imovine (vrijednosnih papira) po cijeni višoj od tekuće tržišne cijene. U slučaju izvršenja put opcije, njezin sastavljač obvezan je kupiti u njoj specificirane vezanu imovinu po izvršnoj cijeni. U slučaju pada tržišne cijene vezane imovine ispod izvršne cijene, put opcija se neće iskoristiti pa će njezin kupac pretrpjeti gubitak u visini plaćene premije odnosno cijene opcije njenom prodavaču.

HUFA, Priručnik za polaganje ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika

Vezani pojmovi