Pojam
BON 1

Obrazac BON 1 sadrži informacije o bonitetu poduzeća u odnosu na ostala poduzeća u djelatnosti, razredu i podrazredu. Obrazac izdaje FINA na temelju godišnjih ili tromjesečnih financijskih izvještaja koje dostavljaju poduzeća.

BON 1 sadrži opće podatke o poduzetniku, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, podatke i pokazatelje o poslovanju za protekle dvije godine, kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće, prihode, rashode te objašnjenja vezana uz pokazatelje. Obrazac BON 1 javno je dostupan te se može dobiti u FINI ili preko WEB servisa uz naknadu.