Pojam
Neosigurano

Bez konkretnog ZALOGA, odnosno osiguranja potraživanja imovinom dužnika. Neosigurani kredit (nepokriveni ili bjanko kredit) mora čekati da se potraživanja isplale svim osiguranim vjerovnicima i tek potom može nešto dobiti u postupku LIKVIDACIJE dužnika.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik