Pojam
Eskontni kredit

Eskontni kredit je vrlo stari kreditni posao. Eskontni kredit se odobrava na podlozi nekog budućeg potraživanja. Budući da se potraživanje kupuje prije svoga dospijeća, kreditni iznos je manji od nominalne vrijednosti za kamate, troškove i proviziju. Najčešća podloga (pokriće) za odobravanje ovoga kredita je mjenica. Praktičnost i raširenost ovog kreditnog posla proizlazi iz vrlo čvrstog mjeničnog zakona (sudužnici, aval) odnosno od mogućnosti naplate mjeničnog iznosa nakon neplaćanja mjenice i njenog protesta od bilo kojeg potpisnika mjenice. Daljnja pogodnost mjenice se očituje u mogućnosti da se eskontirane mjenice reeskontiraju kod središnje banke, odnosno da poslovna banka osigura sebi kredit kod središnje banke.
Ovaj kratkoročni kredit se odobrava u roku dospijeća mjenice. Dužnik je dužan iskupiti mjenicu i banci vratiti kredit. U slučaju da to dužnik Propusti učiniti, banka će protestirati mjenicu i naplatit će dužni iznos.
 

Srb, Matić, Bankarstvo
 

Vezane grupe