Pojam
Dospjeće

Vremenski period u kojem financijski instrument ostaje nepodmiren, odnosno dan do kojeg kredit, rata kredita, vrijednosni papir ili neka druga obveza treba biti isplaćena. Dospjeće se odnosi na određeni vremenski period čijim završetkom financijski instrument prestaje postojati te se glavnica isplaćuje s kamatama. Ako Republika Hrvatska izda obveznice 31.10.2014.  na rok dospjeća od 5 godina, tada naplata nominalne vrijednosti dolazi 31.10.2019. godine.

Vezani pojmovi
Vezane grupe