Pojam
Rejting agencija

Rejting agencija je poduzeće kojedodjeljuje kreditnirejting tj. ocjenu sposobnosti dužnika da plati dug tako da pravovremeno isplati kamatu, a ocjenjuje i vjerojatnost neplaćanja. Agencija može ocijeniti kreditnu sposobnost izdavatelja ( neke države ili poduzeća) dužničkih obveza i dužničkih instrumenata.Koriste ih investitori kao vanjsku ocjenu pouzdanosti ili rizičnih za ulaganje u vrijednosni papir određenog izdavatelja.

Najpoznaije rejting agencije su S&P, Fitchi Moodys.

Vezani pojmovi