Pojam
Porez na prodaju strane valute

Poseban porez propisan za transakcije koje obuhvaćaju prodaju strane valute od tuzemnih bankarskih institucija i ovlaštenih trgovaca stranom valutom. Neke države propisuju takav porez samo za tradicionalne izvozne prihode, samo za prodaje strane valute na ovlaštenom slobodnom tržištu, samo za prodaje strane valute upotrijebljene za plaćanje uvoza koji nije od bitne važnosti ili kao uvozni prirez u odnosu prema većini uvoza.
Porez na prodaju strane valute općenito ima status troška koji se, za potrebe poreza na dohodak (ili dobit) poduzetnika, može odbiti.

Arbutina, Porezni leksikon