Pojam
Likvidaciona masa

U novčani oblik pretvorena sredstva organizacije udruže¬nog rada kod koje se vodi postupak pri¬nudne likvidacije; iz likvidacione mase treba pokriti troškove likvidacionog pos¬tupka i obveze prema likvidacionim vje¬rovnicima prema određenom redoslijedu.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija