Likvidaciona masa

U novčani oblik pretvorena sredstva organizacije udruže¬nog rada kod koje se vodi postupak pri¬nudne likvidacije; iz likvidacione mase treba pokriti troškove likvidacionog pos¬tupka i obveze prema likvidacionim vje¬rovnicima prema određenom redoslijedu.

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž