22 pro 2020
Financijske institucije, Auto i plovila, Krediti

Anuitet ili rata su dva bankarska pojma vezana uz otplatu kredita. Oba pojma vezana su uz mjesečne otplate kredita, s razlikom u načinu servisiranja kredita.

 

Anuitet je način otplate kredita u kojem korisnik svaki mjesec plaća identičan iznos zajmodavcu. U početku otplate anuitetima, viši iznos anuiteta sastoji se od kamate (jer je početni dug viši) dok se u kasnijim anuitetima udio glavnice značajno povećava jer se manje plaća kamata na glavnicu koja je niža.

Kod otplate kredita u ratama, mjesečne otplate nisu jednake, naime, svaka rata otplaćuje isti iznos glavnice, ali je u apsolutnim mjerilima iznos kamate veći u početnom razdoblju. Kako je u otplati kod rata glavnica svaki mjesec jednaka, a iznos kamate varira, tu su početne rate nešto više.

Primjer kredita: 100.000 eura, 10 godina, kamatna stopa 5%

Iznos otplate za primjer.

Anuitet, otplata kamata 27,267, otplata glavnice 100,000, ukupna otplata 127,267 

Rate, otplata kamata 25,208, otplata glavnice 100,000, ukupna otplata 125,208

Konačno, iako otplata na rate rezultira višim početnim mjesečnim uplatama, kroz dulji vremenski period, korisnik plati manje ukupno kamata, te se u budućim razdobljima mjesečne otplate kod rata relativno niže. Za bolje upravljanje osobnim financijama, definitivno preporučamo da korisnik koristi kreditne kalkulatore kako bi bio siguran što i kako će servisirati buduće kreditne obaveze.

 

Izvor: Moj Bankar