Prikupljeni dobici

Pojam koji se ponekad upotrebljava da bi se označili akumulirani dobici na vrijednosti (value) imovine koji su bili zadržani tijekom određenog broja godina u razdoblju rasta tih vrijednosti, a koji su (dobici) u cijelosti podložni porezu na dohodak ili porezu na kapitalne dobitke (capital gains tax) u godini otuđenja imovine.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi

 1. Investicijska pričuva

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž