Pojam
Prikupljeni dobici

Pojam koji se ponekad upotrebljava da bi se označili akumulirani dobici na vrijednosti (value) imovine koji su bili zadržani tijekom određenog broja godina u razdoblju rasta tih vrijednosti, a koji su (dobici) u cijelosti podložni porezu na dohodak ili porezu na kapitalne dobitke (capital gains tax) u godini otuđenja imovine.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezani pojmovi