Pojam
Licitacijska ponuda

Metoda prodavanja vrijednosnica koju je razvila britanska vlada, a danas se primjenjuje širom svijeta. Prodavatelj određuje cijenu (licitacijsku cijenu) po kojoj je spreman prodati vrijednosnice. Zainteresirani se pozivaju da daju ponude; nije prihvatljivo ništa ispod licitacijske cijene. Nakon određenog vremena vrijednosnicu dobiva ponuđač s najvišom cijenom. Ako ne stigne dovoljno ponudbenih cijena iznad zahtijevane, ponuda propada i čitava se EMISIJA može povući.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe