Pojam
Alotman

Količina DIONICA koja se dodjeljuje onima što su ih upisali kad je za neku EMISIJU vrijednosnica ostvaren PREKOMJERAN UPIS.
Također označava i količinu dionica koja se daje svakom članu SINDIKATA kad je nova emisija sindicirana.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe