Pojam
Pasivni bankarski poslovi

Pasivni bankarski poslovi ili poslovi izvora sredstava predstavljaju jedan od bitnih bankarskih poslova. Ovi poslovi su vezani za početke bankarskog poslovanja, budući daje primanje novčanih depozita jedan od najstarijih funkcija banke. U ovim poslovima banke se javljaju kao dužnici.
Prof. Veselica u pasivne poslove ubraja:
1. primanje uloga na viđenje,
2. primanje depozita,
3. izdavanje obveznica te drugih vrijednosnih papira,
4. reeskontiranje mjenica,
5. primanje kredita od drugih banaka,
6. ostali poslovi koji po svom karakteru spadaju u poslovne bankarske poslove
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe