Pojam
Funkcije kredita

U suvremenim tržišnim gospodarstvima kredit zauzima središnje mjesto.
Bitne funkcije kredita su:
- funkcija osiguranja neometanog procesa reprodukcije,
- funkcija stvaranja novca,
- funkcija realokacije novca,
- funkcija koncentracije sredstava.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezani pojmovi
Vezane grupe