Pojam
Solemnizacija ugovora

Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika pri čemu javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice toga pravnog posla. Po tomu se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Prilikom ovjere potpisa javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora. Solemnizacijom ugovor dobiva snagu javnobilježničkog akta, ima snagu prvostupanjske presude, odnosno ima snagu sudskog rješenja o ovrsi. 

Izvor: HUB Mali bankovni pojmovnik

Vezani pojmovi
Vezane grupe