Pojam
Brokerski kredit

Brokerski kredit novac koji broker posuđuje od banaka ili drugih brokera za raznolike namjene. Može se koristiti za financiranje zaliha dionica koje drži specijalist, za garancije (underwriting) pri izdavanju novih obveznica i dionica, te za kupnju dionica na marginu kada kupac želi koristiti brokerski kredit za kupnju vrijednosnih papira,

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva
 

Vezane grupe