Margin

Margin se može definiratii kao:

 1. Sa bankarskog aspekta, margin je razlika između kamatne stope na kredite i depozite, tj. između kupovne i prodajne cijene kapitala.U ovom slučaju margin se još naziva i spread
 2. Sa aspekta pologa, margin se smatra  sigurnosnim pologom za kredit koji služi za ulaganje na tržištima kapitala
 3. U slučaju odobravanja kredita, omjer između vrijednosti kredita i instrumenta osiguranja se nekada naziva margin

U Hrvatskoj, margin se najčešče koristi kao izraz koji označava vrijednost pologa pri korištenju kredita za ulaganje na tržištu kapitala.

Vezane grupe

 1. Dionice
 2. Investiranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž