Pojam
SMS krediti

SMS kredit je obično kredit nižeg iznosa, fo 1.500 kuna. Može se aplicirati putem mobitela SMS porukom ili preko interneta. Najčešće novac sjeda na definirani tekući račun za oko 15 minuta. Tipični rok dospijeća sms kredita je oko 15 dana.


SMS krediti se smatraju i mikro kreditima te prema brzini odobrenja spadaju u brze kredite. Koncept takve pozajmice dolazi iz Finske i do danas je prisutan u 14 europskih zemalja.

Vezani pojmovi