Isplata ugovorene svote

Osiguratelj isplaćuje ugovorenu svotu ili odgovarajuću naknadu u roku 5 dana od dana primitka zahtjeva za isplatu s priloženom dokumentacijom o nastanku osiguranog slučaja. Ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze potrebno određeno vrijeme, navedeni rok teče od dana kada je utvrđeno postojanje obveze. Ugovorena svota isplaćuje se u istoj valuti u kojoj je bila plaćana premija. Ako je premija plaćana u kunama, ugovorena svota i udjel u dobitku isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti EUR po srednjem tečaju HNB (kod doživljenja prema tečaju na dan isteka osiguranja, a kod drugih osiguranih slučajeva prema tečaju na dan isplate).

Vezane grupe

 1. Životno osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž