Pojam
Isplata ugovorene svote

Osiguratelj isplaćuje ugovorenu svotu ili odgovarajuću naknadu u roku 5 dana od dana primitka zahtjeva za isplatu s priloženom dokumentacijom o nastanku osiguranog slučaja. Ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze potrebno određeno vrijeme, navedeni rok teče od dana kada je utvrđeno postojanje obveze. Ugovorena svota isplaćuje se u istoj valuti u kojoj je bila plaćana premija. Ako je premija plaćana u kunama, ugovorena svota i udjel u dobitku isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti EUR po srednjem tečaju HNB (kod doživljenja prema tečaju na dan isteka osiguranja, a kod drugih osiguranih slučajeva prema tečaju na dan isplate).

Vezani pojmovi
Vezane grupe