Pojam
Putno osiguranje

  Sklapanjem police putnog osiguranja ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik se štiti od rizika koji mogu nastati na putovanju izvan stalnog mjesta boravka ugovaratelja / osiguranika: 1. turističko osiguranje, 2. putno zdravstveno osiguranje, 3. osiguranje pomoći za vrijeme puta, 4. izvan mjesta boravka ili prebivališta, te 5. ostala osiguranja turističkih rizika.