Pojam
Korisnik osiguranja

osoba (ili više osoba) koja polaže pravo na odštetu u slučaju nastanka osiguranog slučaja.U slučaju da je više osoba korisnika osiguranja naknada se dijeli na ugovorene odnose.

Vezane grupe