Pojam
Osiguranik

Osoba iz ugovora o osiguranju čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz osiguranja, te osoba od čijeg doživljenja, smrti, invaliditeta ili narušenog zdravlja ovisi isplata nadoknade iz osiguranja. Prava iz osiguranja osim osiguraniku mogu pripadati korisniku osiguranja (u slučaju smrti osiguranika). Korisnika, u pravilu, određuje ugovaratelj u dogovoru s osiguranikom. Korisnika osiguranja ugovaratelj može imenovati i kasnije, nakon sklapanja ugovora o osiguranju, nekim drugim pravnim poslom, pa i oporukom. Osiguranik može istodobno biti i ugovaratelj osiguranja, pa osim prava iz osiguranja mora ispunjavati i svoje obveze prema osiguravajućem društvu.

Vezane grupe