Pojam
Osiguravatelj

društvo za osiguranje (osiguravajuće društvo ili osiguravajuća kompanija) odnosno pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor o osiguranju i koja se obvezuje da će ugovaratelju osiguranja, odnosno korisniku osiguranja, u skladu s uvjetima osiguranja nadoknaditi štetu, odnosno isplatiti osigurninu. Javlja se kao nebankarska financijska organizacija na financijskom tržištu koji prikuplja novčana sredstva prodajom polica osiguranja i financijski ih plasira u skladu sa Zakonom o osiguranju. Glavne obveze osiguravatelja jesu izdavanje police osiguranja i isplata osigurnine, a u životnim osiguranjima i što uspješnije investiranje prikupljenih premija i ostvarenje dobiti, koja se pod dogovorenim uvjetima raspodjeljuje osiguranicima. U ime i za račun osiguravatelja police osiguranja ispostavlja zaposlenik osiguravajućeg društva ili ovlašteni zastupnik u osiguranju.

Vezane grupe