Pojam
Osiguranje industrije

Osiguranje industrijskih obrtničkih i uslužnih organizacija od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti. Ocjenom rizika utvrđuje se: a) razred opasnosti (osjetljivost predmeta prema osiguranim rizicima); b) razred zaštitnih mjera (način izgradnje zgrada, vrsti upotreblje nog građevinskog materijala i provedenim preventivnim mjerama); c) širina pokrića (osnovni i dopunski rizici) te se time određuje premijska stopa.