Pojam
Obveznice s fiksnom kamatnom stopom

Obveznice predstavljaju instrument formiranja dugoročnog duga poduzeća i drugih pravnih osoba. S druge strane, obveznice predstavljaju tipičan dugoročni dužnički utrživi financijski instrument. Zbog toga je logično da obveznice nose kamate koje se obračunavaju prema fiksnoj kamatnoj stopi na ostatak duga. Upravo zbog toga obveznice s fiksnim kamatnim stopama predstavljaju njihov osnovni oblik. Veličina periodično obračunatih i isplaćenih kamata po obveznicama ovisit će o načinu njihove amortizacije. Tako će kod kuponskih obveznica, dakle kod obveznica s jednokratnim dospijećem, periodično obračunate i isplaćene kamate biti konstantne. Kod obveznica s anuitetskom odnosno amortizacijom pomoću serije konstantnih godišnjih ili polugodišnjih anuiteta, iznos kamata postepeno će se smanjivati kako se smanjuje ostatak duga na koji se kamate obračunavaju. Fiksne kamatne stope na obveznice, posebno one svojstvene kuponskim obveznicama opisuju prave profitno-rizične karakteristike obveznica. Zbog toga su i prethodno razmatrane međuovisnosti prinosa i cijene obveznica kao i iz njih izvedeni teoremi obveznica primarno utemeljeni za obveznice s fiksnim kamatnim stopama. U tom smislu pojavljuju se i svi drugi pokazatelji profitno-rizičnih karakteristika obveznica kao što su trajanje i konveksnost. To je i posve razumljivo jer tek do novijih datuma, postojale su isključivo obveznice s fiksnim prinosom, koji je mogao biti modificiran kroz različite opcije, koje su također, utemeljene prema fiksno utvrđenoj nominalnoj vrijednosti i iz nje izvedenom iznosu kamata po fiksnoj kamatnoj stopi.