Pojam
Obveznice s varijabilnom kamatnom stopom

Obveznice mogu nositi i varijabilne kamate. Tako su se u praksi financiranja poduzeća pojavile tzv. dohodovne obveznice (income bonds) kod kojih veličina periodično isplaćenih kamata ovisi o ostvarenom poslovnom rezultatu poduzeća kao i o volji uprave poduzeća da ih izglasa. Ove se obveznice po pravilu emitiraju prilikom reorganizacije kapitala poduzeća koje je zapalo u financijske poteškoće. Tc sc obveznice mogu emitirati i kao redovni instrument financiranja kao svojevrsna zamjena za instrumente vlasničke glavnice poduzeća. U uvjetima inflacije mogu se izdavati obveznice s varijabilnim kamatama koje se obračunavaju prema utvrđenom postotku udjela u poslovnom rezultatu emitenta. Radi se o tzv. participativnim obveznicama koje najčešće nose fiksiranu nižu kamatnu stopu od običnih obveznica ali i pravo udjela u poslovnom rezultatu emitenta fiksirano u određenom postotku. Takvim se obveznicama štite interesi njihovih vlasnika u uvjetima inflacije jer sc kamate revaloriziraju automatizmom, inflacijom izazvanog, povećanja poslovnog rezultata poduzeća. Sedamdesetih godina pojavile su se i obveznice s fluktuirajućim kamatnim stopama - ftoating rate bonds. To su obveznice čija se kamatna stopa utvrđuje na temelju realiziranih kamatnih stopa na tržištu odnosno na temelju kamatnih stopa koje odobravaju specijalizirane financijske organizacije. Takve kamatne stope fluktuiraju s promjenama kamatnih stopa na tržištu. Zbog toga je i tržišna vrijednost obveznica s fuluktuirajućim kamatnim stopama relativno stabilna jer se povećanje ili smanjenje tržišnog prinosa na obveznice kompenzira automatizmom povećanja ili smanjenja stvarnog prinosa na obveznice.