Osigurana vrijednost

Veličina osiguranog interesa koja je u polici osiguranja izražena svotom osiguranja, a može biti: a) jednaka stvarnoj vrijednosti stvari ili interesa, tj. osiguranje na stvarnu vrijednost; b) veća od stvarne vrijednosti, u nadosiguranju i dvostrukom osiguranju; c) manja od stvarne vrijednosti, u podosigu- ranju. U toku osiguranja može se mijenjati promjenom svote osiguranja uz odgovarajuću izmjenu premije.

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž