Pojam
Osigurana vrijednost

Veličina osiguranog interesa koja je u polici osiguranja izražena svotom osiguranja, a može biti: a) jednaka stvarnoj vrijednosti stvari ili interesa, tj. osiguranje na stvarnu vrijednost; b) veća od stvarne vrijednosti, u nadosiguranju i dvostrukom osiguranju; c) manja od stvarne vrijednosti, u podosigu- ranju. U toku osiguranja može se mijenjati promjenom svote osiguranja uz odgovarajuću izmjenu premije.

Vezane grupe