Pojam
Osiguravateljeve obveze

Predstavljaju skup obveza koje je osiguravatelj preuzeo na sebe temeljem ugovora o osiguranju, a to su uglavnom isplate naknada i ugovorenih svota koje su detaljno ugovorene ugovorom o osiguranju.

Vezane grupe