Pojam
Obvezna osiguranja

  To su osiguranja koja se svrstavaju u posebnu grupu jer se sklapaju po zakonu. Na temelju Zakona o osiguranju, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o prijevozu opasnih tvari, obvezna osiguranja obuhvaćaju sljedeće vrste: 1. Osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja, 2. Osiguranje korisnika, odnosno vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete učinjene trećim osobama,  3. Osiguranje vlasnika, odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete učinjene trećim osobama,  4. Osiguranje vlasnika, odnosno, korisnika brodica od odgovornosti za štete učinjene trećim osobama 5. Osiguranje prijevoza opasnih tereta, 6. Osiguranje nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja (obveza poslodavca da zaključi osiguranje kod HZZO) 7. Druga obvezna osiguranja (osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika, revizora itd.)