Pojam
Bankoosiguranje

  Bankoosiguranje predstavlja povezivanje banaka i osiguranja. Zbog dinamičnog razvoja osiguranja života kao instrumenta investiranja u velikom broju razvijenih zemalja došlo je do smanjenja ulaganja u banke, što je za posljedicu imalo uvođenje novog vida prodaje osiguranja života preko banaka. Glavni koncept koji stoji iza bankoosiguranja je boja iskorištenost raznih kanala prodaje i smanjenej troškova. Uslijed nuđenja najšireg mogućeg izvbora financijskih proizvoda ne jednom mjestu, banke i osiguranja nadaju se povećanju ukupne prodaje i maksimizaciji profita.

Vezane grupe